Dziennikarzu użyj bloga

Blog jest doskonałym narzędziem pracy dla osoby przygotowujątej artykuł – twierdzi Jon Udell, publicysta Infoworld. Głównie dzięki kontaktowi z osobami zainteresowanymi tematyką, o której się pisze.
Co można zrobić w blogu przed publikacją artykułu? Przedstawić draft i tematykę. Wg Udella czytelnicy komentując koncept mogą wskazać jego słabe i silne strony, zwrócić uwagę na przypadki, które mogą zostać wykorzystane w artykule i źródła potrzebnych do niego informacji.
W pewnym stopniu publikacja w blogu może być promocją publikacji.
Po publikacji artykułu przechodzi się do drugiej fazy – w komentarzach do blogu autora a także w notkach innych, linkujących do niego autor poznaje oddźwięk jaki wywołała publikacja. Oczywiście w świecie bez blogów funkcjonują już opinie czytelników pod artykułami…
Małe zastrzeżenie: by z tego korzystać musisz mieć znanego i czytanego bloga. W Polsce blogi są popularne, ale czy już tak? Próbować można.