Użytkownik grupa

Shirky w kolejnym pasjonującym artykule Group as User pisze o zawiłościach projektowania programów uwzględniających fakt, że z serwisów, które obsługują, korzysta grupa. Muszą one, a właściwie powinny – bo nie zawsze to robią – uwzględniać zachowania społeczne. Ciekawe obserwacje, wśród nich niewesoła: ignorowanie trolli zwykle niewiele daje, bo zawsze znajdzie sie ktoś, kto ich nie ignoruje. Potwierdzone w praktyce.