Zarządzanie pomysłami – szkolenie o tworzeniu produktów

Jest pewien problem z ekspetami ds. użyteczności. Tylko nieliczni zajmują się produktami, w których tworzeniu uczestniczą. Świat, o którym można przeczytać na blogach o UX, wydaje się idealny (coraz więcej jest wyjątków). Na wszystko w nim jest czas, decyzje są racjonalne. Inna jest rzeczywistość.

Wynika to z modelu pracy. Projektanci czasem stanowią wydzieloną w firmie komórkę, czasem są wynajmowani, zwykle jednak ich zaangażowanie jest chwilowe. Są zatrudniani na czas projektu. Przychodzą, doradzają, wychodza. Opuszczają budynek lub przechodzą do następnych projektów gdy produkt ich pracy zostanie oddany w ręce użytkownika. Tymczasem to wtedy zaczyna się jego życie.

Pracuję na programem szkoleń (wewnętrznych), które obejmowałyby tematy związane z realizacją rozwoju produktu cyfrowego (nie wymyśliłem chwilowo lepszej nazwy) w całym cyklu jego życia – od pomysłu przez projektowanie do utrzymania. Realizacją rozwoju czyli wszystkim, co związane z wprowadzaniem zmian funkcjonalnych lub konstrukcyjnych w tym wszystkim, z czym ma styk użytkownik. Osią programu pozostanie projektowanie. Osadzone zostanie jednak w kontekście „projektowania” w organizacji.

Co mam na myśli:

Zarządzanie pomysłami

Podejmowanie decyzji

Planowanie i zarządzanie projektami

Utrzymanie

Część pierwsza to „Zarządzenie pomysłami”. Mówi o tym skąd się biorą pomysły i jak z nich wybierać to, czemu poświęcić siły. Przygotowałem następujące punkty, które opisują tę cześć szkolenia.

 • Mit pomysłu (pomysły, czy realizacja)
 • Eksplozja idei – dlaczego dzisiaj mnożą się pomysły
 • Skąd się biorą pomysły – kreatywność, inspiracje pracowników, użytkowników, klientów
 • Czym staje się pomysł – droga do innowacji i produktów
 • Pomysł – cykl życia
 • Trudna sztuka zadawania pytań – jak dotrzeć do sedna sprawy
 • Najważniejse pytania:
  • Dlaczego. Po co?
  • Jak będzie, gdy się uda?
  • Co musi być zrobione?
  • Od czego zacząć?
 • Pomysł w produktach cyfrowych
 • Rysowanie – czy obrazek nadal wart jest 1000 słów
 • Co trzeba zrobić – różne typy problemów
 • Pierwszy krok – jak priorytetyzować
 • „Robimy” – znaczenie decyzji

Opinie i wszelkie skojarzenia, jakie budzą te punkty, mile widziane.