Undesign

Pomocy! Kto w Polsce projektuje takie strony jak Digg. O wygląd mi chodzi i użyteczność.